15.10. SOUTÉŽ ORIENT CONNECTION FESTIVALU 15.10. - PŘIHLÁŠKY

SOUTĚŽ ORIENT CONNECTION 2022

Pojďte se stát hvězdou festivalu Orient Connection 2022!

Vystoupíte na pódiu, získáte feedback od profesionálních tanečnic, máte možnost vyhrát spoustu cen a vítězové zatančí na GALASHOW 15.10. OD 19.00 HODIN.

Soutěž bude jednokolová, bude probíhat na hlavním pódiu KD Mlejn v sobotu 15.10.2022 od 9.30 do 15.00. Slavnostní vyhlášení bude 15.10. V 16.00. hodin na stejném místě.

POZOR! Podmínkou účasti na soutěži je zakoupení alespoň 1 festivalového semináře. Platí pro sólisty a alespoń 2 členy skupiny. S vyjímkou dětských kategorií. Pokud soutěžíte ve více kategoriích, stačí mít zakoupený pouze 1 seminář.

Zde najdete přihlášky na semináře s hosty Orient Connection

POROTA: Tatiana Tarasova, Eglal, Sheyla, David Katolický, Latifah, Denise Charbó

Každý výherce dané kategorie (kromě dětských) získává možnost vystoupit na GALASHOW ORIENT CONNECTION 15.10. OD 19. HODIN. Výherci dospělých sólových kategorií mají možnost učit seminář na příštím ročníku OC.

KATEGORIE:

KAT. 1. DĚTI SÓLO - 0 až 12 let, délka skladby max 3 min., jakýkoliv styl orientálního tance (klasika, folklór, show a fantasy)

KAT. 2. JUNIOŘI SÓLO - 13 až 17 let, délka skladby max 3 min., jakýkoliv styl orientálního tance (klasika, folklór, show a fantasy)

KAT. 3. DĚTI A JUNIOŘI SKUPINA – 0 až 17 let, délka skladby max 3 min., jakýkoliv styl orientálního tance (klasika, folklór, show a fantasy)

KAT. 4. RODINA - délka skladby max. 3 min., věkově ani stylově neomezeno, podmínkou je být jedna rodina.

KAT. 5. DOSPĚLÍ SÓLO A. - 18 až 35 let, délka skladby max. 3 min., klasický orientální tanec, možnost použití rekvizity max. na 30 sec.

KAT. 6. DOSPĚLÍ SÓLO B. - 18 až 35 let, délka skladby max. 3 min., folklór, show a fantasy tanec – fantazii se meze nekladou, podmínkou je použití orientálních prvků.

KAT. 7. DOSPĚLÍ SÓLO C. - 36 až 55 let, délka skladby max. 3 min., jakýkoliv styl orientálního tance (klasika, folklór, show a fantasy)

KAT. 8. SENIOŘI - od 56 let, délka skladby max. 3 min., jakýkoliv styl orientálního tance (klasika, folklór, show a fantasy)

KAT. 9. DOSPĚLÍ SKUPINA – od 18 let, délka skladby max. 3 min., jakýkoliv styl orientálního tance (klasika, folklór, show a fantasy)

POZNÁMKA: V případě malého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo na sloučení kategorií.

Uzavření přihlášek do soutěže je  30.9. Přihlášky zasílejte na: eva.eglal@gmail.com v této formě:

1. Jméno sólisty/skupiny 

2. Název a styl tance

3. Vstup do hudby/z pózy na podiu

4. Do přílohy emailu přiložte skladbu POUZE ve formátu MP3.

Přihlášku zasílejte pouze v 1 emailu společně s hudbou. Jiná forma nebude platná!

Hudbu si přineste na soutěž také zálohovanou na flash disku ve formátu MP3.

Startovné

Solisté 500,-

Skupina 600,- + 50 kč za každého člena

Startovné zašlete spolu s přihláškou na 1209724143/0800

VS 11223344 a do poznámky uved'te jméno skupiny/solisty.