Orient Connection

ORIENT CONNECTION je festival kultury, hudby a tance orientu se zaměřením na blízký a střední východ. Za tímto účelem zveme hosty z ČR i zahraničí.

Součástí festivalu je otevřená scéna pro všechny, semináře se zahraničními hosty, taneční soutěž, galashow s hosty, bazaar se vším, co potřebujete na tanec, přednášky a další.

Hlavními hosty listopadového ORIENT CONNECTION 2017 je egyptský taneční KHALED MAHMOUD a úžasná španěská tanečnie MUNIQUE NEITHE! Dále se můžete těšit na mnoho tanečnic z celé ČR: Lenka Afsana, Awaleem, Eglal, Kathreen Derouet, skupina Orientální tanec spojuje, Sahar, Sheyla, Warda a další! Zabubnuje skupina Haiya Tabla.

Naším cílem je připravit Vám kvalitní zábavný program, pozvedávat pověst orientálního tance před širokým publikem, dlouhodobě zlepšovat úroveň orientálního tance v ČR a sjednocovat komunitu orientálního tance.