Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Každý klient je povinen seznámit se se všeobecnými obchodními podmínkami studia.

Zakoupením jednorázového vstupu, permanentky nebo vstupu na seminář a pobyt klient potvrzuje, že se se všemi podmínkami seznámil a zavazuje se je respektovat a dodržovat.

Úprava všeobecných obchodních podmínek je výhradním právem studia.

Otevírací doba studia je platná dle rozvrhu a je uvedena na webových stránkách. Studio je otevřeno vždy alespoň 30 minut před začátkem lekce.

Studio podporuje své klienty v pravidelnosti při pohybu a nabízí své služby ve formě ucelených kurzů. Jednotlivé vstupy jsou však možné také.

VSTUP A CENY

Aktuální ceny a podmínky jsou vždy uvedeny na internetových stránkách studia. 

Účast na lekci, kurzu nebo jiné akci studia je možné rezervovat pomocí rezervačního systému, který je na webových stránkách studia. Je možné přijít na lekci i bez rezervace, přednost ale mají klienti, kteří jsou předplatiteli kurzu nebo jsou dopředu nahlášeni.

Zakoupením JEDNORÁZOVÉHO VSTUPU nebo PERMANENTKY je klient oprávněn vstoupit do studia a využívat jeho zařízení a služeb.

Zakoupené PERMANENTKY jsou NEPŘENOSNÉ (nemůže je používat nikdo jiný kromě klienta, který si je zakoupil). 

Zakoupená permanentka je platná POUZE na TRIMESTR, na který byla ZAKOUPENÁ. Nelze ji čerpat v jiném období. 

Vstup je možný i pro klienty, kteří mají MULTISPORT kartu. Vztahuje se POUZE na lekce a kurzy JÓGY (ne tanec).

V případě čerpání benefitu ze strany zaměstnavatele, je možné vystavit fakturu a nechat si uhradit kurz zaměstnavatelem. Požadavek je zpracován po zaslání požadavku emailem

NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ

V případě zakoupení permanentky na kurz, umožňuje studio zameškané lekce NAHRAZOVAT V DANÉM TRIMESTRU, na který si klient permanentku zakoupil. Převod nevyčerpaných lekcí do dalšího trimestru možný není.

Jednotlivé zameškané lekce není možné převádět na jinou osobu. Na jinou osobu lze převést pouze celou permanentku.

Náhrady lze kombinovat na kurzech tance i jógy. Klient kurzu tance si tedy může nahradit zameškanou lekci i na lekci jógy a opačně.

Náhrada na kurzech, které jsou v rozvrhu označeny jako „PLNÉ“, je možné POUZE PO telefonické nebo osobní DOMLUVĚ a rezervaci místa na lekci. 

Náhradu na kurzu, který není plný, je vhodné předem ohlásit SMS nebo telefonicky na recepci, případně emailem. Kontaktní údaje zde. Zajistíte si tak na lekci místo.

Při nahrazování zameškaných lekcí doporučujeme volit stejnou nebo podobnou pokročilost. 

Pokud si klient nahrazuje lekci, která má standardně 60min a jde na lekci, která má 75min, doplatek je ve výši 10,-Kč. 

MULTISPORT KARTA

MULTISPORT kartu je možné uplatnit POUZE na lekce a kurzy JÓGY. (Platí pro jednotlivé vstupy, ale i pro celý kurz.)

Při KAŽDÉM VSTUPU je nutné se prokázat kartou MULTISPORT a PLATNÝM ID s fotografií (např. občanský průkaz, MHD průkazka apod.)

Na klienta s MultiSport kartou se NEVZTAHUJÍ standardně zasílané pokyny k ÚHRADĚ. Po rezervaci kurzu v systému je klientem místo obsazeno a následně je platba načítána z MultiSport karty při každém jednotlivém vstupu po předložení karty. 

Ve výjimečných případech studio dává přednost klientům, kteří kurz již uhradili z důvodu kompenzace okamžitého finančního výdeje ze strany klienta. 

Klient s MultiSport kartou nedostává od studia permanentky. 

SLEVY

Jakoukoliv ze SLEV je možné uplatnit POUZE při včasné registraci a včasné ÚHRADĚ PLATEB za kurz ALESPOŇ JEDEN DEN PŘED začátkem kurzu – buď na účet studia, případně v hotovosti přímo ve studiu.

SLEVY se vztahují POUZE při zakoupení permanentky na CELÝ KURZ (počty lekcí v kurzu se liší podle délky trimestru). Slevy se tedy nevztahují na nákup malé permanentky (6 lekcí) nebo na nákup vstupu na jednotlivou lekci.  

Sleva je NEPŘENOSNÁ na jinou osobu.

Slevy se NESČÍTAJÍ.

Členská karta

Se členskou kartou získává klient slevu 10 %. 

Klient ZÍSKÁ členskou kartu, pokud si ve studiu zakoupí a VČAS UHRADÍ permanentku na jakýkoliv CELÝ KURZ ve ČTYŘECH po sobě jdoucích TRIMESTRECH.

O členskou kartu je možné zažádat na recepci, kde mu ji pracovník recepce vystaví po předložení čtyřech potřebných permanentek. 

Členská karta vždy nese jméno klienta.

Studentská sleva

Studentská sleva je ve výši 10 %.

Prokázat nárok na studentskou slevu lze předložením PLATNÉHO STUDENTSKÉHO PRŮKAZU (ISIC, index, potvrzení o studiu). 

Na studentskou slevu mají nárok pouze klienti do 26 let. 

Nárok na slevu je možné uplatnit pouze při nákupu permanentky na celý kurz, v případě včasné registrace a při úhradě kurzovného dle pokynů.

Sleva „kamarádka/ kamarád“ aneb Ve dvou se to lépe táhne

Sleva „kamarádka/ kamarád“ je ve výši 10 %. 

Na slevu má nárok klient, který při vyplňování rezervačního formuláře „PŘIDÁ OSOBU“.

Nárok na slevu je možné uplatnit pouze při nákupu permanentky na celý kurz, v případě včasné registrace a při úhradě kurzovného dle pokynů.

Sleva pro děti

Sleva pro děti je ve výši 30 %. 

Platí pro děti DO VĚKU 15 LET. 

Dokládá se jakýmkoliv průkazem dítěte s fotografií.

Nárok na slevu je možné uplatnit pouze při nákupu permanentky na celý kurz, v případě včasné registrace a při úhradě kurzovného dle pokynů.

 

Sleva pro maminky na mateřské „dovolené“

Sleva pro maminky je ve výši 10 %. 

Platí pro maminky s dětmi DO TŘÍ LET VĚKU DÍTĚTE.

Maminka dokládá nárok na slevu předložením průkazu dítěte (např. kartičkou pojištěnce, MHD průkazem apod.)

Nárok na slevu je možné uplatnit pouze při nákupu permanentky na celý kurz, v případě včasné registrace a při úhradě kurzovného dle pokynů.

 

Sleva pro seniory

Sleva pro seniory je ve výši 10 %. 

Platí pro seniory NAD 65 LET.

Klient dokládá nárok na slevu předložením platného průkazu s fotografií.

Nárok na slevu je možné uplatnit pouze při nákupu permanentky na celý kurz, v případě včasné registrace a při úhradě kurzovného dle pokynů.

STORNO PODMÍNKY

Studio je oprávněno zrušit naplánovanou lekci, kurz nebo seminář, vyskytne-li se jakákoliv událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb. Tato skutečnost bude oznámena na webových stránkách.

Pokud KLIENT ZRUŠÍ svou účast na KURZU, SEMINÁŘI nebo POBYTU, uhrazená PLATBA je NEVRATNÁ. Je však možné domluvit vyčerpání kurzu, semináře nebo pobytu zajištěním náhradníka.

PROVOZNÍ PODMÍNKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zdravotní stav a těhotenství

Každý klient je zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio ani lektor nenese zodpovědnost za zdravotní stav klienta. Trpí-li klient nějakými zdravotními problémy, je důležité na ně před začátkem lekce upozornit.

Těhotná klientka před začátkem cvičení musí donést potvrzení od lékaře s jeho doporučením.

Začít s cvičením v průběhu těhotenství nedoporučujeme. Cvičíte-li pravidelně již nějaký čas a otěhotníte v průběhu kurzu, lze ve cvičení pokračovat dle aktuálního zdravotního stavu po konzultaci s lékařem.

Veškeré vybavení studia využívá klient na vlastní nebezpečí.

Základní lékárnička je uložena na recepci.

Příchod do studia

Vstup do studia je možný pouze bez venkovní obuvi.

Prosíme klienty, aby před lekcí přicházeli s dostatečným předstihem (alespoň 10 minut před začátkem lekce)

Pozdní příchody mohou rušit ostatní účastníky kurzu a mohou narušit atmosféru lekce (platí stěžejně pro lekce jógy). Pozdě příchozí klienti nemusí být vpuštěni do sálu. Studio si v takovém případě nárokuje úhradu celé lekce v plné výši. Klient dle svých možností zváží případnou včasnou omluvu z lekce, čímž krom jiného může uvolnit jinému případnému zájemci o lekci.

Majetek klienta a vybavení studia

Studio ani lektor nepřebírají odpovědnost za přinesené oblečení, doklady, cennosti, peníze ani jiné odložené věci klienta během jeho pobytu ve studiu.

Dojde-li k odcizení majetku klienta, je klient povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit na recepci a případně kontaktovat Policii ČR.

Poškození vybavení studia bude nutno nahradit tím, kdo ho způsobil.

Klientům jsou k dispozici šatní skříňky. Klient při příchodu obdrží klíček proti záloze (buď záloha 200 Kč nebo platný průkaz jako například MHD průkaz, řidičský průkaz a jiné). V případě poškození zámku nebo při ztrátě klíčku si studio vyhrazuje právo účtovat poplatek ve výši 200 Kč.

Ostatní

V prostorách studia je zakázáno se pohybovat pod vlivem omamných látek, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky nebo kouřit.

Klient studia zodpovídá za škody vzniklé porušením těchto podmínek i v případě, že ke škodě došlo neúmyslně a zavazuje se uhradit vzniklou škodu v plné výši.

Zjistí-li klient jakoukoliv mimořádnou událost (požár nebo jinou havárii), je povinen ihned volat linku 112 a sdělit stav na recepci.

Nahrávání zvukových nebo obrazových materiálů je možné pouze po předchozím souhlasu lektora a studia (bereme tak ohled i na ostatní klienty, kteří se lekce nebo kurzu účastní).

Pokud není klient spokojen s úklidem nebo s chováním ostatních účastníků, má možnost tuto skutečnost ohlásit na recepci.

Jakékoliv podněty jsou pro nás důležité, proto je s námi prosím sdílejte.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

My, společnost Eglal dance, IČ: 24133281, zastoupená jednatelkou Evou Chybovou Petrovskou, si velmi vážíme Vaší přízně a důvěry spočívající v poskytování osobních údajů, a proto již nyní zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Své osobní údaje nám svěřujete, pokud jste návštěvníkem naší provozovny, kde máme taneční a jógový sál Studio PURE, Štěpánská 45, 11000 Praha 1, zájemcem o naše služby, zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem některého z našich webů: 

www.egal.cz, www.studio-pure.cz a případně našich dalších webů, a to ať již nám své osobní údaje poskytujete jakoukoliv cestou (osobně, telefonicky, elektronickou poštou, písemně ap.).

 

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů a zásadami a právy, které máte:

Vaše údaje zpracováváme za účelem Vaší registrace do kurzů, seminářů a pobytů, a to jak pro taneční lekce, tak pro lekce jógy. Dále také proto, abychom Vám mohli emailem zasílat videa choreografií z kurzů a také informace o našich novinkách, připravovaných kurzech a seminářích, tak abyste stále byly v obraze a mohli pohodlně vybírat z naší nabídky. Také zpracováváme Vaše telefonní čísla, abychom Vás mohli kontaktovat v náhlých případech změny v rozvrhu, ujistit se o Vaší účasti na kurzu a případně Vám nahlásit zapomenutou kartičku či svetr v šatně. Zasílání emailů s informacemi o našich novinkách, nových kurzech a seminářích můžete kdykoli zrušit, kliknutím na tlačítko odhlásit z odběru, které je uvedeno na konci každého emailu. 

Pokud se rozhodnete se zúčastnit některého z našich kurzů, seminářů nebo pobytů, popřípadě si u nás objednat jiný produkt nebo službu, budeme od Vás potřebovat:

Jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku našich služeb využíváme i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Správcem Vašich údajů je společnost Eglal dance s.r.o., IČ: 24133281 zastoupená jedinou jednatelkou Evou Chybovou Petrovskou, se sídlem Praha – Břevnov, Závěrka 654/9, okres Praha Hl.m., PSČ 169 00, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 181629.

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Pokud se na nás, jako na správce, budete chtít v průběhu zpracování s čímkoliv obrátit, kontaktujte nás prosím:

kontaktní osoby: Eva Chybová Petrovská

korespondenční adresa: Studio PURE, Štěpánská 45, 11000 Praha1

kontaktní telefon: 777 562 016 

kontaktní e-mail: eglal@eglal.cz

 

Chráníme osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. 

K Vašim osobním údajům mají přístup naši pečlivě vybraní zaměstnanci a spolupracovníci.

Dále se může jednat o spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravce zboží, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající pro nás technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností.

Zpracování našich dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my Vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje z našeho systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

 

Dovolujeme si Vám sdělit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto naše zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.

 

Platné ode dne 11.10.2019